Thành phố Hồ Chí Minh 15 - 17/11/2023

* PHỤ TRÁCH SỰ KIỆN

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ - CSED

Hotline:     0938 1702 89 | 090 6833 883             E-mail:  [email protected] | [email protected]      Website:  www.csed.gov.vn

Họ và tên:
 
Công ty:
Email:
 
Điện thoại:
 
Địa chỉ:
Tiêu đề:
 
Nội dung: